Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje , se sídlem Třída SNP402/48, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70959811, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L8900 (dále jen „RAKKHK“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 
  1. -    jméno a příjmení
  2. -    adresa
  3. -    telefonní číslo
  4. -    e-mail 
    
 2. Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem soutěže Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje. Tyto údaje budou po ukončení soutěže skartovány.
   
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje, třída SNP 402/48, 500 03   Hradec Králové
   
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno RAKKHK, osobní údaje však pro RAKKHK mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
  1. a.    Agentura M.C.O.M. coby poskytovatel software
  2. b.    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
    
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud
 
123movies