Beas, a.s.

Beas, a.s.

Něco o nás

Naše firma byla založena v roce 1991 a provozujeme pro Vás pekárnu v Ličně, cukrářskou výrobu v Letohradě a novou pekárnu v Choustníkově Hradišti. 

Historie pekárny Lično sahá až do roku 1960  kdy začala být budována na pozemku za "humny obce" jako typová o jedné peci. Tehdejším investorem byla  LPD Jednota. V následujícím roce byla uvedena do provozu nová linka na výrobu chleba s instalovanou parní sázecí pecí o pečící ploše 24 m2. V okrese do té doby působilo osm pekáren vesměs s roštovými pecemi o malé pečné ploše a bez sociálního zařízení. Některé z nich byly umístěny i v soukromých bytech. Soustředěním výroby z osmi uzavřených malých provozoven byla naplněna kapacita nové provozovny na 6 tun/den. Dokončením tohoto provozu se zlepšilo zásobování příslušné oblasti. Nová pekárna měla pravidelně denně zásobovat hlavně vesnické obyvatelstvo chlebem i pečivem. Nová etapa rozvoje provozovny nastala v roce 1991, kdy došlo k privatizaci a ve veřejné dražbě získala pekárnu firma BEAS, a.s., Hradec Králové. V pekárně se tehdy vyráběly pouze dva druhy konzumního chleba a pracovalo zde ve dvousměnném provozu dvacet lidí.

Vedení společnosti si uvědomovalo, že firma s tak malým sortimentem nemůže dlouhodobě obstát v konkurenčním prostředí. Proto byla v roce 1993 v uvolněných prostorách moučného hospodářství nainstalována elektrická dvouboxová rotační pec, tvarovací zařízení na výrobu běžného pečiva a fritéza na výrobu smažených výrobků. Částečně se tedy mohlo začít vyrábět jemné pečivo. V roce 1996 se přistavuje průběžná pásová pec a automatická kynárna, následována v dalším roce druhou průběžnou pecí.  Největší rozmach přichází v roce 2002, kdy se další výstavbou vyřešila nedostatečná kapacita výroby pečiva. Již třetí průběžná pec, ale i množství renovací a inovací v zázemí, včetně zlepšení ekologických parametrů provozu a vlastního hlubinného vrtu s vodou s parametry kojenecké vody. Přibyly i další tři rotační pece, nová hala na výrobu jemného pečiva a řemeslná linka na výrobu menších sérií pečiva. V současné době má pekárna Lično 9 výrobních linek a z okresní pekárny se stala významnou pekárnou působící v rámci Královéhradeckého a Pardubického kraje. 

V roce 2015 také společnost spustila novou pekárnu v Choustníkově Hradišti s nejmodernější technologií umožňující použití nepřeberného množství a kombinací fermentovaných surovin a výrobu pečiva s vyloučením či minimalizací přídatných látek.

 

S čím soutěžíme?

Chléb Hradišťan dvoukváskový 500g DoDo

Výrobek určený k dopečení, balený v ochranné atmosféře, vyroben a zabalen bez dotyku lidské ruky.

Zrníčko vícezrnné DoDo

Výrobek určený k dopečení, balený v ochranné atmosféře, vyroben a zabalen bez dotyku lidské ruky.