Agrodružstvo Lhota pod Libčany

Agrodružstvo Lhota pod Libčany

O nás

Agrodružstvo Lhota pod Libčany bylo založeno v roce 1996 jako jeden z právních následovníků původního ZD Lhota pod Libčany. Členská základna byla omezena pouze na vlastníky, kteří nežádali o majetkové  vypořádání   a rozhodli se vložit svůj majetkový podíl do dalšího podnikání v zemědělské prvovýrobě.

Rostlinná výroba obdělává výměru cca 2900 ha nejen v katastrech v okolí centra, ale i v okolí Trutnova. Rozhodujícími plodinami jsou pšenice ozimá, ječmen ozimý i jarní, řepka ozimá, kukuřice, cukrová řepa, vojtěška, mák. Specialitou podniku je pěstování kořenové čekanky pro účely kávovinového průmyslu a pěstování jahod. Živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka. Chováme v uzavřeném obratu stáda cca 1400 kusů simentálského skotu, převážně plemeno Montbeliarde. Vykrmujeme též omezené množství prasat z nakoupených selat. Středisko služeb je zaměřeno na poskytování komplexních služeb pro smluvní autodopravce. Stavební středisko vykonává většinou opravy, rekonstrukce a stavby provozních objektů pro vlastní potřebu. Bioplynová stanice (BPS) od konce roku 2010 vyrábí elektřinu pro vlastní potřebu i pro prodej silové el. energie zužitkováváním odpadů z živočišné výroby (kejda), cukrovaru (vyslazené řízky) a z produkce rostlinné výroby (kukuřičná siláž). Její výkon je 600 kW elektrické energie a zhruba podobný výkon tepelné energie. Teplo se využívá prostřednictvím výměníků tepla k vytápění celého areálu družstva v zimním období. V době vegetace je teplo zužitkováváno ve dvou sušárnách. Ve vertikální na sile jsou sušeny obiloviny a olejniny, v nově vybudované horizontální pásové sušárně lze sušit prakticky cokoliv. Vybudováním BPS naše firma splnila náročné podmínky nakládání s živočišnými odpady (hnojivy) ve zranitelné oblasti z hlediska ochrany spodních vod. 

S čím soutěžíme?

Jahody ze lhoty 

Tuzemské jahody, pěstované v polytunelech, což umožňuje sklízet úrodu 2x ročně.  Pěstování na stolech pomáhá k rovnoměrnějšímu zrání plodů a udržuje jejich čistotu.

Video o našich jahodách zde

Pro naše jahody můžete hlasovat v sekci: Ovoce, zelenina a výrobky z nich

 
123movies